Czy rury odgromowe pcv producent mogą być wadliwe?

Liczne rury odgromowe pcv producent wraz z chroniącymi je systemami CP są nadal kontrolowane fizycznie, a nie zdalnie monitorowane. Technicy muszą przeprowadzać inspekcje w określonych odstępach czasu, aby określić stan i działanie systemów. Ponieważ między takimi inspekcjami występuje upływ czasu, rurociągi, rury odgromowe pcv producent i urządzenia są podatne na uszkodzenia, a im dłuższy jest ten czas, tym większe ryzyko. Te okresy mogą wynosić od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Jeśli prostownik ulegnie awarii w czasie między przeglądami z powodu wyładowania atmosferycznego, nikt nie może się o tym dowiedzieć jeśli rury odgromowe pcv producent były wadliwe. Ponadto prawie niemożliwe jest ustalenie, kiedy nastąpiła awaria, jak długo upłynął czas przestoju ani oszacowanie zakresu możliwej korozji. Prąd ochrony katodowej w różnych częściach rurociągu jest oddzielany za pomocą wkładek kołnierzowych.

Ponadto dzielą rury odgromowe pcv producent podziemne i naziemne, czyli używane na stacjach rurowych. Jeśli piorun uderzy bezpośrednio w rurę odgromową pcv od producenta Baspol, lub nawet jeśli piorun po prostu uderzy w pobliżu, wytrzymałość dielektryczna kołnierza jest zwykle przewyższana przez energię elektryczną. Jest to szczególnie szkodliwe dla ścianki rury i izolacji, gdy wysokie napięcie przeskakuje łukiem na kołnierzach rur lub gdy ucieka do ziemi.