Czy stan windy Szczecin wpływa na jej szybkość?

Każda instalacja dźwigowa, w tym także windy Szczecin, musi spełniać normy bezpieczeństwa Instytutu Norm Stowarzyszenia Inżynierów Mechanicznych. Normy te mogą być włączone do lokalnych przepisów budowlanych lub lokalne przepisy mogą mieć własne normy bezpieczeństwa. Stan windy Szczecin musi kontrolować, oceniać i certyfikować każdą instalację windy pasażerskiej przed jej uruchomieniem, a następnie musi przeprowadzać regularne kontrole. Windy Szczecin nie zmieniły się znacząco od wielu lat i prawdopodobnie nie zmienią się w najbliższej przyszłości. Sterowanie elektroniczne będzie nadal ulepszane w sposób ewolucyjny i niezbyt dramatyczny.

Opracowywane są systemy sterowania wind Szczecin, które będą uczyć się na podstawie przeszłych wzorców ruchu i wykorzystywać te informacje do przewidywania przyszłych potrzeb w celu skrócenia czasu oczekiwania. Pojawiają się kontrole laserowe, zarówno do pomiaru prędkości i odległości samochodu, jak i do skanowania pięter budynków w poszukiwaniu potencjalnych pasażerów wind w budynkach w Szczecinie.