Adwokacka Kancelaria Poznań

Szkoły prawnicze nie oczekują, że będziesz wiedział, jakie prawo chcesz praktykować, zanim zaczniesz maturę. Mimo to dobrze jest zapoznać się z różnymi rodzajami praktyk prawniczych na długo przed podjęciem decyzji o złożeniu podania do szkoły prawniczej. Kształcenie w tej dziedzinie powinno być częścią procesu eksploracji kariery. Ta strona zawiera podsumowanie głównych dziedzin praktyki prawnej w porządku alfabetycznym, wraz z linkami do organizacji zawodowych, w stosownych przypadkach.

Prawo o admiralicji reguluje transakcje gospodarcze i spory dotyczące nieruchomości obejmujące handel morski, żeglarzy, żeglugę lub działalność lądową o charakterze morskim. Prawo admiralicji w jakim specjalizuje się Kancelaria Poznań nie jest jednak równoznaczne z prawem morza, które należy do międzynarodowego prawa publicznego i dotyczy prawa żeglugi, minerałów lub jurysdykcji wód przybrzeżnych.

Prawo upadłościowe w jakim specjalizuje się adwokacka kancelaria Poznań dotyczy problemów związanych z niewypłacalnością osób fizycznych i organizacji. Ten rodzaj prawa pochodzi bezpośrednio z Konstytucji i należy do prawa federalnego, chociaż przepisy stanowe mają istotny wpływ na postępowanie upadłościowe. Prawnicy z Kancelarii Poznań są w tej dziedzinie ekspertami w amerykańskim Kodeksie upadłościowym, który jest podzbiorem Kodeksu.

Prawo korporacyjne obejmuje tworzenie, rozwiązanie i wszystkie inne prawne aspekty administracji korporacji. Typowe obowiązki prawników korporacyjnych obejmują fuzje, przejęcia, wewnętrzną reorganizację lub spory między korporacjami a osobami fizycznymi dotyczące odpowiedzialności, patentów oraz zgodności z prawem stanowym i federalnym, a także porozumień międzynarodowych. Prawnik, którego jedynym klientem jest korporacja, jest powszechnie znany jako doradca wewnętrzny, który prowadzi miejsce jakim jest Kancelaria Poznań.