Zawory instrumentation od Fitok

Zawory instrumentation są stosowane w zakładach uzdatniania wody / ścieków i przemysłowych zakładach produkcyjnych do mierzenia takich parametrów, jak ciśnienie, poziom, przepływ, pH, mętność, przewodność, temperatura, wilgotność, siła, prędkość i inne zmienne w procesie, którym jest płyn lub materiał, który jest przetwarzany lub wytwarzany, gdy przepływa lub przemieszcza się przez system. Inżynieria systemów sterowania jakimi są zawory instrumentation służy do automatyzacji procesu poprzez pomiar zmiennych za pomocą oprzyrządowania elektronicznego (wejścia), a następnie regulację różnych elektrycznych lub mechanicznych elementów sterujących (wyjścia) w celu osiągnięcia pożądanych wyników lub utrzymania procesu w określonych punktach.

Prosty przykład na zastosowanie zaworów instrumentation:
Zużyty płyn jest dodawany do zbiornika w celu dostosowania jego pH przed wypuszczeniem. Odczynnik chemiczny (kwas lub zasada) dodaje się w celu podniesienia lub obniżenia pH. Przyrząd zwany Analizatorem pH (lub PLC) monitoruje poziom pH, porównuje wartość z wartością zadaną, a następnie wysyła sygnał do pompy w celu zwiększenia lub zmniejszenia ilości zastosowanego odczynnika. Stosowana w ten sposób pętla sprzężenia zwrotnego stale utrzymuje prawidłowe pH zrzutu, niezależnie od pH strumienia odpadów wchodzącego do naczynia, dzięki zastosowaniu elementów takich jak zawory instrumentation.