Wędzarnie ogrodowe – czy wiesz jak je czyścić?

Dlaczego ostatnio tak dużo mówi się o wymianie powietrza i dlaczego powinniśmy się tym przejmować? To świetne pytanie. Ostatnio dyskutowano na temat wniosków o czas przetwarzania od producentów, którzy podnieśli brwi. Wszystkie wędzarnie ogrodowe mogą sprostać szybkiemu czasowi przetwarzania, jednak niektóre metody pogarszają jakość wędzonego produktu, a także długoterminową wydajność wędzarni. Jeden z największych problemów, jaki widzieliśmy, wynika z gromadzenia się smoły i kreozotu w wędzarni. Nagromadzenie smoły i kreozotu wynika z generatorów wykorzystujących trociny lub dym z kłód i wymaga intensywnego czyszczenia i konserwacji. Wędzarnie ogrodowe mogą być w stanie sprostać krótkim czasom przetwarzania, jednak jeśli nie zostaną odpowiednio oczyszczone i utrzymane, nastąpi wymiana powietrza w całym urządzeniu, co negatywnie wpłynie zarówno na wędzarnię, jak i na wędzony produkt. W szczególności widzimy, że cierpi na tym jakość, smak i wydajność gotowego produktu, podobnie jak długowieczność wędzarni ogrodowej.

Nagromadzenie smoły i kreozotu nie brzmi dobrze. Jaki to ma wpływ na wymianę powietrza? Procesory, które używają generatorów trocin i kłód, zdają sobie sprawę ze znaczenia dokładnego czyszczenia systemu, aby zapobiec problemom, takim jak kapanie smoły na produkt, nadmierna konserwacja wędzarni, a co najważniejsze, aby zapobiec pożarom wędzarni. Większość procesorów rozumie również, że gromadzenie się smoły i kreozotu ma negatywny wpływ na prawie każdą część ich wędzarni, od przepustnic, po komorę powietrzną i wentylator krążący, by wymienić tylko kilka. Powinni także wiedzieć, że gromadzenie się smoły i kreozotu powoduje zmniejszenie przepływu powietrza, co ostatecznie prowadzi do mniej intensywnego dymu i niższej jakości produktu wędzonego. Zmniejszona wymiana powietrza wydłuża również czas suszenia i gotowania, co zmniejsza wydajność produktu i powoduje utratę zysków. Więc odgłosy czyszczenia są głównym czynnikiem dla utrzymania równomiernej wymiany powietrza w wędzarni ogrodowej.

Z czym to się wiąże? Tak, to główny czynnik. Nagromadzenie smoły i kreozotu jest zagrożeniem pożarowym związanym z generatorami trocin i kłód (a nawet systemami ciekłego dymu) i wymaga od procesora stosowania drogich roztworów do czyszczenia żrących lub kosztownych i nieskutecznych systemów czyszczenia wbudowanych w wędzarnie ogrodowe. Ręczne czyszczenie jest bardzo pracochłonnym procesem w tych systemach, a dostęp do wszystkich obszarów może być trudny.