Przedszkola Mokotów stawiają na umiejętności manualne

Znaczenie wczesnej edukacji jako podstawowego elementu uczenia się przez całe życie jest dobrze znane, co zostało potwierdzone w ostatnich zapowiedziach politycznych w Polsce. Jest to pierwszy z dwóch artykułów, który zbada miejsce sztuki we wczesnej edukacji w Polsce. Nasz drugi artykuł towarzyszący przyjrzy się praktycznemu zastosowaniu form sztuki poprzez przedszkola Mokotów w Warszawie.

Miejsce sztuki w nauce.
W edukacji przedszkola Mokotów, gdy mówimy o sztuce, często gromadzimy wiedzę na temat tańca, dramatu, mediów, muzyki i sztuki wizualnej; ale sztuka obejmuje szersze koncepcje. „Dzieło sztuki jest przedmiotem, który ucieleśnia znaczenie. Nie możemy oddzielić sztuk od kontekstu kulturowego, z którego pochodzą, ponieważ są one zasadniczo formą ekspresji zarówno społeczeństwa, jak i szerszego społeczeństwa. Dlatego dla rozwijających się w przedszkolach Mokotów dzieci sztuka plastyczna odgrywa kluczową rolę w pogłębianiu zrozumienia otaczającego ich świata. Same rysunki wymagają rozwoju wiedzy i umiejętności, wykorzystując fizyczną aplikację do ich stworzenia – praktykę. Z tego powodu sztuki są uznawane za ważne dla uczenia się dziecka z przedszkolam Mokotów, zarówno fizycznie, jak i intelektualnie. Dostępne dla wszystkich dzieci o różnych umiejętnościach kreatywnych i manualnych umożliwiają dzieciom odniesienie sukcesu w nauce.

Cel wczesnej nauki artystycznej.
Współczesna edukacja wczesnoszkolna jest kształtowana przez rząd. Uznając znaczenie holistycznego podejścia do nauczania i uczenia się, na pierwszy plan wysuwa się połączenie umysłu, ciała i ducha, a także relacje z rodziną, społecznością i światem przyrody.