Identyfikatory dla Ciebie!

Dzisiejsze aplikacje mobilne mogą korzystać z bezprzewodowej karty identyfikacyjnej pracownika do podpisywania i szyfrowania wiadomości e-mail lub logowania do sieci firmowej jeszcze bezpieczniej i wygodniej. Nawet rozmowy telefoniczne i krótkie wiadomości mogą być bezpiecznie szyfrowane, jeśli jest to wymagane i chronione, szczególnie w przypadku międzynarodowej komunikacji mobilnej. Bezprzewodowa karta identyfikacyjna pracownika, czyli tak zwane identyfikatory, znacznie zwiększy bezpieczeństwo mobilne.

Unikalną cechą jest to, że ważne klucze prywatne użytkownika i certyfikaty cyfrowe nigdy nie będą przechowywane na (zagrożonym) smartfonie lub tablecie, ale zawsze i pozostaną tylko na chronionej karcie identyfikacyjnej pracownika (dlatego identyfikatory są konieczne). Oznacza to, że wszystkie dane na identyfikatorach są całkowicie bezpieczne, nawet jeśli smartfon zostanie zgubiony – a profesjonalni hakerzy nie będą mieli szans. Jednocześnie znacznie upraszcza to administrację wewnętrzną i administrowanie tożsamościami cyfrowymi (certyfikatami) na urządzeniach mobilnych, ponieważ wielokrotne kopie i aktualizacje na różnych urządzeniach nie są już potrzebne. Bezprzewodowa legitymacja pracownicza, czyli identyfikator, łączy najwyższe możliwe bezpieczeństwo, elastyczność i mobilność z maksymalną ochroną inwestycji. Dzięki bezproblemowej integracji z istniejącą infrastrukturą IT, niezależności od szybko zmieniających się urządzeń mobilnych i maksymalnej wygody dla użytkowników, bezprzewodowa karta identyfikacyjna czyli identyfikatory pracownika zmobilizuje i rozszerzy istniejącą infrastrukturę bezpieczeństwa na wszystkie obszary nie-mobilne i mobilne. Pozwoli to chronić wcześniejsze inwestycje, minimalizuje ryzyko i zwiększa zgodność.