Bloczki betonowe i budowa muru chińskiego

Istnieją dwie podstawowe kategorie bloczków betonowych: puste i pełne. Oba te typy bloczków betonowych są zwykle używane podczas budowy ścian, ale mogą być również wykorzystywane do innych celów. Nie wszystkie bloczki z litego betonu są w pełni solidne, jak zobaczysz, ale są solidniejsze niż pustaki. Poniżej bardziej szczegółowo omówimy różne rodzaje jakie mają bloczki betonowe — znanych również jako betonowe elementy murowe lub CMU.

Bloczki betonowe – rodzaje:
Prawdopodobnie znasz betonowe bloki z lokalnego sklepu ze sprzętem, gdzie być może słyszałeś niektóre z nich zwane blokami żużlowymi. Dzieje się tak, ponieważ bloki żużlowe były pierwotnie wykonane częściowo z żużli, które pozostały podczas spalania węgla (często w elektrowniach węglowych). Żużel wykorzystano jako zamiennik piasku i żwiru w betonie, dzięki czemu bloczki żużlowe były lżejsze i mniej wytrzymałe niż bloczki betonowe. Terminy „beton” i „cement” są również często mylone. Cement to składnik używany do produkcji betonu. Inne materiały, takie jak piasek, żwir i kamień, stanowią około trzech czwartych tego, co znajduje się w betonie.

Cement — proszek utworzony z gliny, wapienia i innych substancji — jest łączony z wodą i dodawany do mieszanki w celu uzyskania betonu. Historia betonu właściwie zaczyna się od rodzaju naturalnie występującego cementu, który powstał w wyniku reakcji między wapieniem a łupkiem bitumicznym. Po raz pierwszy odkryto go na terenie dzisiejszego Izraela i uważa się, że pochodzi sprzed około 12 milionów lat. Cementu użyto do budowy wszystkiego, od Wielkiego Muru Chińskiego po rzymskie Koloseum.