Kurs fotografii Kraków

Kurs fotografii Kraków z KSA stanowi wprowadzenie do fotografii. Celem jest zapewnienie ogólnej wszechstronnej wiedzy na temat zarówno analogowych, jak i cyfrowych technik fotograficznych, której celem jest stworzenie dobrze wykonanych i spójnych fotografii przy użyciu różnych technik zarówno w ciemni, jak i cyfrowo. Ten kurs pomoże Ci nabrać pewności siebie podczas robienia zdjęć i stanie się wstępem do innych oferowanych przez nas kursów. Skończycie kurs fotografii Kraków z silnym zrozumieniem głównych gatunków fotografii i umiejętnością rozwijania własnego stylu i zainteresowań. i zostać wprowadzonym do ciemni cyfrowej i analogowej. Poprowadzimy Cię zarówno przez czarno-biały film, przetwarzanie filmu, tworzenie arkuszy kontaktowych, jak i tworzenie wydruków uczących niezbędnych umiejętności w ciemni. Prowadzone będą także dyskusje grupowe i prezentacje prowadzone przez nauczyciela, dzięki czemu zrozumiesz mechanikę tworzenia obrazów zarówno metodami analogowymi, jak i cyfrowymi.

Krótki kurs fotografii Kraków obejmuje wprowadzenie do fotografii i obszary często pomijane, takie jak rozumienie technik analogowych w celu uzyskania lepszych obrazów cyfrowych. Cotygodniowe sesje pozwalają eksperymentować i uczyć się w nieformalnej i przyjaznej atmosferze. Zostaniesz wprowadzony w nieformalną dyskusję i krytykę swojej pracy, a my zachęcamy Cię do odkrywania i zabawy, z naciskiem na praktyczną produkcję szeregu obrazów. Pod koniec kursu fotografii Kraków będziesz mógł:
-produkować fotografie, które pokazują twoje techniczne i teoretyczne zrozumienie
-produkować ciekawe wizualnie fotografie za pomocą prostych technik kompozycji
-przetwarzaj czarno-biały film i wykonuj odbitki robocze w ciemni
-pobierz zdjęcia do komputera i dowiedz się, jak zarządzać plikami cyfrowymi zrobić zestaw spójnych wydruków wykonanych cyfrowo, w ciemni lub obu.