Noclegi Kaszuby dla Ciebie i rodziny!

Agroturystyka oferuje rolnikom możliwość dywersyfikacji i generowania dodatkowego dochodu poprzez działalność turystyczną w gospodarstwach oferując noclegi Kaszuby, aby pomóc uzupełnić ich niskie dochody rolnicze. Pomaga to utrzymać rentowność aktywnych gospodarstw i społeczności wiejskich. Bardziej ogólne rozumienie agroturystyki stanowi, że działalność agroturystyczna wspiera i promuje zasoby, tradycje i kulturę rolną. Zgodnie z tym tokiem myślenia agroturystyka jest udanym przykładem zrównoważonej turystyki, która zyskała na znaczeniu na przestrzeni lat. Agroturystyka ma długą tradycję w północnej Polsce. Już w XIX wieku bogaci mieszkańcy kaszub spędzali wakacje w okolicznych górskich wioskach. Obecnie około 2 800 spośród 20 000 gospodarstw oferuje również usługi turystyczne i noclegi Kaszuby, co stanowi znaczną gęstość w stosunku do innych regionów świata.

Od gospodarstw górskich z hodowlą po gospodarstwa sadownicze i winiarnie – region oferuje szeroki wybór wysokiej jakości ofert turystycznych. W ten sposób tradycja i kultura wiejska mogą być doświadczane w jednych z najpiękniejszych miejsc w kraju. Agroturystyka kaszubska oferująca noclegi Kaszuby to ważny dodatkowy dochód dla rolników, który może przyczynić się do zrównoważonego rozwoju drobnego rolnictwa północnej polski. Agroturystyka wspiera rolników w marketingu ich oferty turystycznej, która od 1999 roku cieszy się zainteresowaniem delegacji z całego świata. Zrównoważony rozwój jest również głównym zagadnieniem nowoczesnych myślicieli. Dzięki multidyscyplinarnemu podejściu naukowcy zajmują się kwestiami regionalnymi i opracowują rozwiązania, które można następnie zastosować w innych częściach świata. Naukowcy z Instytutu Rozwoju Regionalnego studiują i promują strategie zrównoważonego rozwoju obszarów górskich jako regionu gospodarczego, przestrzeni życiowej i obszaru przygodowego oferującego wczasy i noclegi na Kaszubach.